AktualnościAktualności

Archiwum: 2012/13

   

ZASADY REKRUTACJI

DO GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

3 kwietnia 2014r.22 maja 2014r. –  składanie zgłoszeń oraz wniosków.

 

Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły (wykaz ulic - załącznik nr 1), zostaną przyjęci z urzędu do klas I gimnazjum na podstawie zgłoszenia (załącznik nr 2).

Kandydaci spoza obwodu zobowiązani są do złożenia wniosku o przyjęcie do klasy I gimnazjum (załącznik nr 3).

 

26 maja 2014r. – ogłoszenie listy (alfabetycznie) uczniów przyjętych do szkoły z urzędu oraz listy (alfabetycznie) kandydatów spoza obwodu – zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego (jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami).

 

Do 2 lipca 2014r. do godz. 15:00 – składanie wymaganych dokumentów:

· przez uczniów z obwodu szkoły - oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu;

· przez kandydatów spoza obwodu szkoły - oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu lub ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat.

 

3 lipca 2014r. – postępowanie rekrutacyjne (dotyczy tylko kandydatów spoza obwodu).

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnione będą kryteria (załącznik nr 4). Oceny spełniania kryteriów dokona komisja rekrutacyjna na podstawie przedstawionego przez kandydata świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności.

 

3 lipca 2014r. do godz. 14:00 – ogłoszenie wyników rekrutacji - listy (alfabetycznie) kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum.

 

4 lipca 2014r. do godz. 12:00 - potwierdzenie woli nauki przez kandydatów przyjętych poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.

 

4 lipca 2014r. do godziny 14:00 – ogłoszenie listy (alfabetycznie) wszystkich uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjum.

 

Ww. załączniki są do odebrania w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej w zakładce „Dokumenty”.

 

   

NIE TYLKO WYBORY – JAK MŁODZI MOGĄ WPŁYWAĆ NA RZECZYWISTOŚĆ

I AKTYWNIE UCZESTNICZYĆ W DEMOKRACJI?

 

 

  Dnia 26 marca 2014r. o godz. 14.00 w Gimnazjum Publicznym nr 1  w Ostrowi Maz. odbyła się debata pt. : „Nie tylko wybory - jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w demokracji?”, która została zorganizowana w ramach XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

  Celem spotkania było skłonienie do refleksji na temat aktywności społecznej w naszym mieście. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele organizacji publicznych, lokalni aktywiści oraz ostrowska młodzież. Urząd Miasta reprezentowała wiceburmistrz miasta p. Danuta Janusz. Mieliśmy zaszczyt gościć  również nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrów Maz. p. Piotra Uścian-Szaciłowskiego, wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Maz. p. Małgorzatę Wiercińską, dyrektor SP1 w Ostrowi Maz. p. Dorotę Ziemczyk oraz dyrektor GP1 w Ostrowi Maz. p. Ewę Subdę. Na sali zasiedli również trener Ostrowskiego Klubu Karate p. Radosław Grabowski wraz ze swoim podopiecznym Mikołajem Radgowskim - brązowym medalistą Mistrzostw Europy w karate, prezydium Samorządu Uczniowskiego naszego gimnazjum, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta, harcerze 29 DH „Pogodni”, wolontariusze, absolwenci GP1, członkowie Pat-u, rodzice, nauczyciele oraz uczniowie.

  Gości powitała p. dyr. Ewa Subda, która przypomniała, jak ważną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa patriotyzm i działania na rzecz społeczności lokalnej. Następnie prowadzący przedstawili tematykę i cel spotkania i rozpoczęli debatę. Jako pierwsza wypowiedziała się Natalia Kazanowska - uczennica GP1, która podzieliła się z nami wspomnieniami z XIX sesji SDiM. Potem głos zabrał Kacper Kaczmarczyk - uczeń naszego gimnazjum. Opowiedział o dotychczasowej działalności SU oraz o planowanych przedsięwzięciach. W następnej kolejności Weronika Kaczmarczyk i Marta Kaczmarczyk przedstawiły krótką prezentację na temat działalności PaT-u. Po nich głos zabrał p. Radosław Grabowski, który pokazał nagrania z treningów karate i podkreślił, że aktywność społeczna wpływa na kształtowanie się charakteru. Mikołaj Radgowski – nasz mistrz karate -  dodał, że wszystko zaczyna się od marzeń, ale właściwym kluczem do sukcesu jest ciężka praca. Potem zaprezentowały się Roksana Grzegrzułka i Ania Ryszewska. Dziewczyny powiedziały, czym jest wolontariat oraz co daje im pomoc innym. Paulina Rajchembach i Kamila Kaczmarek opowiedziały o współpracy MRM i Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz podzieliły się z nami wspomnieniami z ostatniego wyjazdu do Włoch. Dziewczyny udostępniły nam również prywatne fotografie. Następnie Klaudia Dąbkowska – absolwentka naszego gimnazjum, która jest świetnym przykładem aktywnego człowieka, opowiedziała o swoich działaniach na rzecz innych. Do aktywności społecznej w dorosłym życiu nawiązał p. nadleśniczy. Nasza szkoła z Nadleśnictwem współpracuje  od dawna. Również i tym razem spotkanie podczas debaty zaowocowało konkretnym pomysłem posadzenia drzew wokół szkoły z okazji rocznicy pierwszych wolnych wyborów.

Po krótkiej przerwie komisja wnioskowa odczytała wnioski, podsumowujące debatę. Wnioski  z debaty:

1. Zaplanowano organizację Szkolnego Festiwalu Młodych Zaangażowanych, podczas którego działający w wielu różnorodnych organizacjach uczniowie naszej szkoły będą mogli pochwalić się swoimi działaniami szkolnymi i pozaszkolnymi.

2. Postanowiono, że przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego będą na comiesięcznych spotkaniach z p. dyrektor przedstawiać pomysły młodzieży i zastanawiać się nad sposobami ich realizacji, np. zaproponowano, by od 15 kwietnia do końca roku w szkole nie obowiązywała zmiana obuwia.

3. Aby promować postawę zaangażowanego obywatela, postanowiono, że na terenie szkoły dla uczczenia 25 rocznicy pierwszych wolnych wyborów z 1989 roku zostanie posadzonych 25 drzew dla przypomnienia, że warto brać udział w wyborach.

 

  Spotkanie było świetną okazją do pokazania naszej aktywności społecznej i działań w lokalnym środowisku. Dowiedzieliśmy się również, co daje nam możliwość funkcjonowania w demokratycznym społeczeństwie europejskim, a także jak zwiększyć aktywność wyborczą i społeczną naszych kolegów i koleżanek.

 

                                           Prowadzący debatę

                                   Dominika Kazanowska i Maciej Wierciński

 

 

   

"Warszawska Syrenka" 2014 - 37. edycja

   

  Uczniowie naszego gimnazjum ponownie odnoszą sukcesy! 

14 marca bieżącego roku odbyły się eliminacje miejskie konkursu recytacji „Warszawska Syrenka” w sali widowisko-kinowej MDK-u o godzinie 10. Naszą szkołę reprezentowali: Patrycja Zadroga (3D), Aleksandra Gajewska (3A), Aleksandra Radomska (2B), Kacper Kaczmarczyk (1C) oraz Mateusz Zalewski (1B). 

21 marca odbyły się eliminacje powiatowe tego konkursu recytatorskiego, na które zostali zaproszeni: Patrycja Zadroga, Kacper Kaczmarczyk i Mateusz Zalewski. 

  W dniu 24 marca 2014 roku (o 17) miała miejsce gala kończąca konkurs ten na terenie naszego powiatu. Na początku przewodnicząca komisji: Emilia Krupa (polonistka, aktorka, instruktor teatralny w MDK-u) przekazała kilka cennych rad dla wszystkich recytatorów. Głos zabrał także Jacek Kalinowski - dyrektor ostrowskiego domu kultury oraz Hanna Sasinowska - jedna z członkiń komisji - organizatorka pierwszej edycji konkursu w Ostrowi (ostatnią członkinią była Agnieszka Kaczmarek, bibliotekarka). Wyniki prezentują się następująco:

ELIMINACJE MIEJSKIE:
1 miejsce - Kacper Kaczmarczyk
2 miejsce - Mateusz Zalewski&Patrycja Zadroga
3 miejsce - Justyna Deoniziak&Karolina Zadrożna
ELIMINACJE POWIATOWE:
1 miejsce - Monika Gąsior
2 miejsce - Mateusz Zalewski&Justyna Deoniziak
3 miejsce - Kacper Kaczmarczyk&Patrycja Zadroga
  Następnie odbył się spektakl kończący galę, odegrany przez aktorów z Krakowa. 
  My - jako cała szkolna społeczność - jesteśmy bardzo dumni z naszych młodych aktorów i życzymy im dalszych sukcesów!

 Kacper Kaczmarczyk, w imieniu wszystkich uczestników i szkolnej społeczności

 

Pozdrawiam, Kacper. :)

 

   

Złoto i dwa srebra w Konkursie Języka Polskiego

 

  Dnia 15 lutego 2014 roku odbył się w Warszawie ostatni – wojewódzki etap Konkursu Języka Polskiego. Wzięły w nim udział cztery uczennice naszego gimnazjum: Dominika Kazanowska i Karolina Hartman z klasy IIIb, Paulina Ziemczyk z klasy IIIc oraz Patrycja Zadroga z klasy IIId.

  Dziewczęta jechały na konkurs z duszą na ramieniu. Zrobiły co mogły, by się dobrze przygotować, ale wiadomo... nie zawsze się wygrywa. Jednak to smutne powiedzenie tym razem się nie sprawdziło.

  Dominika Kazanowska została laureatką Konkursu Języka Polskiego, a Karolina Hartman i Patrycja Zadroga jego finalistkami.  Można powiedzieć złoty medal dla Dominiki i dwa srebrne dla Patrycji i Karoliny.

  Gratulujemy naszym zwyciężczyniom! Pokazały, że Gimnazjum Publiczne nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej to dobra szkoła, w niczym nieustępująca szkołom w Warszawie i jeżeli ktoś chce osiągnąć sukces, to na pewno mu się to uda. Brawo dziewczęta! Jesteśmy z Was dumni.

 

               Beata Łuniewska w imieniu wszystkich nauczycieli i uczniów

 

  

   

Sukces w Konkursie Przedmiotowym  Języka Polskiego

 

  Dnia 14 grudnia 2013 roku w Ostrołęce odbył się etap rejonowy Konkursu Przedmiotowego  Języka Polskiego. Naszą szkołę reprezentowało 7 uczestników: Olga Gajewska i Nikola Brzostek (IIa), Paulina Ziemczyk (IIIc), Patrycja Zadroga (IIId), Dominika Kazanowska i Karolina Hartman (IIIb). Uczniowie w celu pełniejszego przygotowania do konkursu uczestniczyli w spotkaniach konsultacyjnych z p. Małgorzatą Delugą, p. Marylą Borową i p. Beatą Łuniewską.

  Przewodnim tematem tegorocznego konkursu były słowa „Skąd przychodzimy? Dokąd zmierzamy? Kim jesteśmy?”. Uczestnicy mieli okazję wykazać się wiedzą i umiejętnościami obejmującymi oraz poszerzającymi treści podstawy programowej. Od ucznia wymagana była znajomość lektur i tekstów kultury zawartych w wykazie dołączonym do programu.

  Drugi etap konkursu polegał na wypełnieniu przez uczestników pisemnych tekstów dotyczących ww. zagadnień w obecności Komisji Konkursowej. Podstawę oceny testów stanowiła ilość poprawnie udzielonych odpowiedzi, którym została przypisana punktacja. Uczniowie na rozwiązanie testu mieli do wykorzystania 90 minut. Wszyscy, którzy uzyskali powyżej 85% poprawnych odpowiedzi przechodzili do kolejnego etapu.

  Dużym osiągnięciem dla naszej szkoły było zakwalifikowanie się do finału konkursu czterech naszych uczennic: Dominiki Kazanowskiej, Karoliny Hartman i Patrycji Zadrogi przygotowanych przez p. B. Łuniewską i Pauliny Ziemczyk przygotowywanej przez p. M. Borową. Dziewczęta znakomicie poradziły sobie z wcale niełatwymi zadaniami i tym samym osiągnęły ogromny sukces. W ostatnim etapie nagrodą za uzyskanie odpowiedniej ilości punktów jest zwolnienie z egzaminów gimnazjalnych z części humanistycznej.

  Jesteśmy niezmiernie dumni z osiągnięć naszych koleżanek. Dzielnie reprezentowały naszą szkołę. Czeka ich jeszcze sporo pracy, ale liczymy na to, że zrealizują założone plany. Życzymy sukcesów i trzymamy kciuki.

    

                                               Karolina Hartman IIIB

 

   

XI  Konkurs Recytatorski

   

  Dnia 27 listopada 2013 roku odbył się w Komorowie XI  Konkurs Recytatorski „Ocalić od zapomnienia”. Zasadą organizatorów jest coroczny wybór tematu konkursu. Dotychczas dotyczył on twórcy. W tym roku z racji 150 rocznicy powstania styczniowego poproszono o przygotowanie wybranego tekstu związanego z tymi wydarzeniami.

  W konkursie brali udział wyłonieni w poprzednich etapach kandydaci z gimnazjów i szkół średnich naszego powiatu. Naszą szkołę reprezentowali: Aleksandra Gajewska (IIIa), Patrycja Zadroga (IIId) oraz Kacper Kaczmarczyk (Ic) przygotowani przez p. Beatę Łuniewską i p. Małgorzatę Delugę.

  Wystąpienia konkursowe odbywały się w sali reprezentacyjnej 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie. W nastrojowym klimacie stworzonym przez organizatorów uczestnicy prezentowali siebie - swoje niepokoje, wzruszenia i tęsknoty poprzez recytację wybranych utworów. Deklamacjom towarzyszył nastrój skupienia, zadumy i refleksji.

  W czasie przerw można było przekąsić coś słodkiego i napić się gorącej herbaty.  Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali na swoją kolej, a następnie na ogłoszenie wyników.

  Byliśmy bardzo podekscytowani, gdyż było bardzo dużo uczestników stanowiących silną konkurencję. Okazało się jednak, ku naszej ogromnej radości, że zostaliśmy docenieni aż dwa razy: pierwsze miejsce zajęła Patrycja Zadroga, a wyróżnienie otrzymał Kacper Kaczmarczyk.

  Po rozdaniu nagród, którymi były książki i statuetki (trzy pierwsze miejsca), wszyscy ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.

  Zachęcam Was do udziału we wszelkich organizowanych konkursach (oczywiście recytatorskich przede wszystkim). Pomagają one sprawdzić swoje umiejętności, porównać się z rówieśnikami, na pewno przyczyniają się do naszego rozwoju.

                                                                                                                                    Patrycja Zadroga IIId 

 

 

   

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

   

  Dnia 15 listopada br. w naszej szkole Samorząd Uczniowski przeprowadził debaty na temat tolerancji. Związane one były z obchodzonym 16 listopada Międzynarodowym Dniem Tolerancji.

  Debaty odbyły się we wszystkich klasach. Zostały przeprowadzone przez przedstawicieli SU: Klaudię Mowel i Kacpra Kaczmarczyka. Zwykle debaty trwały około 15 minut. Jednak można było trafić na klasy, które chciały podzielić się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami ze wszystkimi zgromadzonymi w sali i trwały one dłużej i zakończyły się wyciągnięciem ważnych wniosków.  Reakcje na dany temat były zróżnicowane. Poruszane problemy zaciekawiły uczniów i chętnie brali udział w dyskusji. Jedni dojrzale odpowiadali na zadane pytania, a innym zdarzały się "nieprzemyślane" uwagi.  Uczniowie sami wysnuwali wnioski o byciu tolerancyjnym i nietolerancyjnym i tym, co się z tym wiąże. Dzięki debacie każdy mógł zauważyć czy jest osobą tolerancyjną, czy też nie i ewentualnie postarać się zmienić swoje postępowanie i wyeliminować nieprawidłowe zachowania. Można się również było dowiedzieć, czego na pewno nie powinno się tolerować, np. bezprawia, zbrodni.
  Dzięki debacie każdy mógł poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę na temat tolerancji.

 

      

III Sejmik Edukacyjno-Wychowawczy w GP1 i SP1

  W tym roku hasłem przewodnim III Sejmiku Edukacyjno-Wychowawczego była "Rodzina". Wybór tematu nie był przypadkowy, wpisywał się bowiem w obchody ogólnopolskiego Roku Rodziny.
  Przed wejściem na salę, goście dostali specjalny egzemplarz gazetki GP 1 "Zygzak", w której można było przeczytać m. in. prace literackie uczniów prowadzonego konkursu "Rodzina, moje korzenie, moje skrzydła"
  Sejmik rozpoczął Przewodniczący Samorządu Szkolnego Arkadiusz Siwek, który pełnił jednocześnie funkcję marszałka Sejmiku. Obrady prowadzili również Kamila Kaczmarek wicemarszałek Sejmiku, Kacper Kaczmarczyk - sekretarz.
  Następnie głos zabrały: pani Ewa Subda- dyr. GP1 i pani Dorota Ziemczyk- dyr. SP1 Dyrektor GP 1 powitała przybyłych gości: przedstawicieli Urzędu Miasta z burmistrzem – Władysławem Krzyżanowskim i I zastępcą burmistrza - Danutą Janusz oraz ks. Jerzego Krysztopę - prelegenta księży proboszczów miejscowych parafii, dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli instytucji lokalnych wspierających na co dzień szkoły w pracy z dziećmi. Dyrektor SP 1 uzasadniła wybór tematu spotkania podkreślając, że rodzina jest miejscem pierwszej i najbardziej skutecznej edukacji dziecka.
  Następnie w temat przewodni Sejmiku, uczestników wprowadziła uczennica SP1 Maria Kowalska wierszem "Rodzina". Recytacja zarazem wprowadziła podniosłą atmosferę.
  Z kolei głos zabrał ks. Jerzy Krysztopa, który przedstawił postać kardynała Stefana Wyszyńskiego i  zwrócił szczególną uwagę na wartości rodziny i jej rolę w kształtowaniu osobowości najmłodszych pokoleń.
  Następnie głos zabrali: pedagog SP1 - K. Brzostek, psycholog SP1 - R. Jagielski i pedagog GP1 - B. Brzostek. Katarzyna Brzostek przedstawiła diagnozę środowiska wychowawczego uczniów ostrowskich szkół podstawowych i gimnazjów oraz omówiła wpływ diagnozy i udzielonej pomocy na wartość edukacji dziecka. Robert Jagielski zwrócił uwagę na rolę pozytywnych relacji w rodzinie jako główny czynnik chroniący przed zagrożeniami rozwojowymi. Pani B. Brzostek skoncentrowała się na omówieniu zagadnień związanych z rolą profilaktyki w wychowaniu.
  Kolejnym punktem programu była prezentacja uczennic GP1 Dominiki i Natalii Kazanowskich. Dziewczęta przygotowały pod kierunkiem p. Bogusława Konrada prezentację multimedialną „Rodzina, moje korzenie, moje skrzydła”. Natalia i Dominika przedstawiły rodzaje form współpracy rodziców ze szkołą. W swojej prezentacji zawarły również fotorelację z ważnych wydarzeń szkoły.
  Później został wyemitowany film nagrany pod kierunkiem Joanny Krzyżak i Katarzyny Brzostek. W filmie wystąpili uczniowie GP1 i SP1. W nagraniu Ci uczniowie poruszyli temat oparcia swojej rodziny, w ich każdej trudnej sytuacji. Zaprezentowali też swoje zainteresowania, które zaczerpnęli z rodzinnych korzeni.
  Po krótkiej przerwie burmistrz Władysław Krzyżanowski wręczył uczestnikom konkursu plastycznego " Rodzina, moje korzenie, moje skrzydła" upominki przygotowane przez Urząd Miasta.
  Obrady Sejmiku zakończyły się przyjęciem Uchwał o kontynuowaniu podejmowanych na rzecz uczniów i ich rodzin zadań zarówno przez szkoły jak i lokalne instytucje wspierające. Uchwałę podpisali reprezentanci miasta oraz szkół.
  W trakcie III Sejmiku czas zebranym umiliły uczennica GP1 Alicja Krzyżak, grając na flecie poprzecznym oraz uczennica SP1 Amelia Andryszczyk występująca w roli solistki.
  Na koniec spotkania burmistrz podziękował gospodarzom spotkania za organizację Sejmiku oraz wszystkim zgromadzonym za tak liczne przybycie. Dyrekcje Szkół wyraziły wdzięczność wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom oraz pracownikom administracyjnym za pracę włożoną w przygotowanie spotkania.

  

6-listopadowa wycieczka

 

  Dnia 6 listopada odbyła się wycieczka do Białegostoku. Uczestniczyła w niej większość uczniów z klas 1, a także klasy 2C. Organizowały ją Panie: M. Deluga, B. Rydzewska, Katarzyna Lasoń, K. Trojanowska Pęksa, E. Wójcik, G. Karpińska i B. Brzostek.

  Pierwszym i kluczowym punktem wycieczki był musical - „Okruchy życia - Anioły są wśród nas” wykonany przez młodzież i dzieci z Gdańska. Obejrzeliśmy go w Operze i Filharmonii Podlaskiej - Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku. Trzeba przyznać, że nastoletni aktorzy wykonali kawał dobrej roboty. 

  Następnie  udaliśmy się do centrum handlowego „Atrium Biała”. Tam główną atrakcją było obejrzenie filmów - „Mój biegun” oraz „Gra Endera”. Pierwszy był fantastycznie zrealizowaną historią opartą na faktach - bardzo wzruszającą, mówiącą o życiu słynnego Jaśka Meli i jego rodziny. Wiele razy widzom popłynęły łzy. Drugi natomiast to film typu science-fiction. Z opinii oglądających go wynika, że był także bardzo dobry.

  Wszyscy wróciliśmy zadowoleni. Szczególne wrażenie wywarł na nas pobyt w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Myślimy, że w maju znów będziemy gośćmi  w tym Europejskim Centrum Sztuki  w Białymstoku i uda nam się obejrzeć musical „Upiór w operze”


                                                  Kacper Kaczmarczyk, IC

   

bstok1Online Picture Gallery by VisualLightBox.com v3.1

   

Z wizytą w stolicy…

 

  Dnia 5 listopada 2013 roku uczniowie Gimnazjum Publicznego nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wyruszyli na wycieczkę do Warszawy. Wśród uczestników znajdowali się uczniowie klas drugich i trzecich wraz z opiekunami. Obecna była również pani przewodnik, dzięki której podróż przebiegła bardzo sprawnie i bezpiecznie.

   Pierwszym punktem wycieczki był godzinny pobyt w warszawskim centrum rozrywki „HULAKULA”. Uczestnicy wycieczki korzystali chętnie ze wszystkich zaproponowanych rozrywek. Uczniom dopisywał dobry humor i towarzyszyła świetna zabawa.

   Następnie udali się do kina w centrum handlowym na Sadybie „IMAX”, gdzie obejrzeli film science-fiction pt „Gra Endera”. Utwór ten bardzo zaciekawił uczniów i wzbudził w nich wiele pozytywnych emocji. Z niecierpliwością czekają oni na kontynuacje dalszych losów głównego bohatera.

  Po obejrzeniu projekcji filmowej ostrowiacy złożyli wizytę w siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie. Pobyt w studiach nagraniowych był dla wielu fascynującą przygodą i być może zainspirował niektórych do podjęcia pracy w telewizji. Dzięki jednej z pracownic TVP ,która oprowadziła nas po budynku odkryliśmy wiele ciekawych sekretów współczesnych mediów.     Oprócz tego mieliśmy możliwość zgłębić swoją wiedzę na temat np. dziennikarstwa i aktorstwa. Ta niezwykła przygoda została uwieczniona na wielu fotografiach i nagraniach.

Po odbyciu wszystkich zaplanowanych przygód uczniowie udali się na posiłek do Macdonalda. 

  Bogaty program wycieczki sprawił że każdy z jej uczestników miał okazję przeżyć niezwykłą i pełną atrakcji przygodę. Na pytanie czy chcieliby po raz kolejny pojechać na taką wycieczkę uczniowie  odpowiedzieli jednogłośnie TAK !

 

                           Natalia Kazanowska

 

 

Zwolnienie w minutę

 

  29 października, w naszym gimnazjum, odbyła się bardzo ciekawa akcja pt. „ZWOLNIENIE W MINUTĘ”. Niżej zamieszczamy regulamin, który jest dostępny w naszej szkole:

 

1. Podmiotem akcji „ZWOLNIENIE W MINUTĘ” jest Samorząd Uczniowski Gimnazjum Publicznego nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej.

2. Losowanie odbywa się raz w miesiącu w obecności SU oraz wszystkich zainteresowanych uczniów - pierwszy poniedziałek miesiąca, na przerwie 12.25-12.40.

3. Wylosowane zostają 4 osoby (jedna osoba na jeden tydzień) według schematu: losowanie klasy - I, II, III, losowanie oddziału: A, B, C, D, losowanie numeru ucznia: 1-31.

4. Wylosowane osoby w celu uzyskania tzw. karty bonusowej są zobowiązane do wykonania w ciągu jednej minuty zadania przygotowanego przez SU.

5. Karta bonusowa umożliwia zwolnienie ucznia 1 raz w tygodniu z 1 formy oceny: praca domowa, kartkówka i odpowiedź ustna niezapowiedziana.

 

Jeśli Wy - macie jakieś propozycje odnośnie „ZWOLNIENIA W MINUTĘ” zgłaszajcie to w szkole do Nas, piszcie na nasz e-mail: samorzad.uczniowski1314@gmail.com lub piszcie na FB.

 

                                                   Kacper Kaczmarczyk, IC

 

 

Ciechanowieckie klimaty

 

  9 października my – uczniowie z kl. IC, IB i ID wybraliśmy się na wycieczkę do Ciechanowca. Opiekunami wycieczki były Panie: Małgorzata Deluga, Katarzyna Lasoń oraz Beata Brzostek. Wycieczka rozpoczęła się o godzinie 10. Wszyscy zadowoleni pełni radości wsiedliśmy do autokaru. Przez kolejne kilkadziesiąt minut miło spędziliśmy czas rozmawiając na różne tematy . Kiedy już dotarliśmy na miejsce, ciepłym uśmiechem powitała nas pani przewodnik - Pani Bożena Łagoda. oprowadziła nas po wielu miejscach, byliśmy w różnych muzealnych pomieszczeniach. Najpiękniejszym miejscem był pałac. Szczególnym zainteresowaniem uczestników wycieczki cieszył się  posążek świętego, którego dotknięcie ma pomóc w nauce. Bardzo ciekawymi miejscami okazały się także: młyn, muzeum' z pisankami (znajdowało się ich tam nawet kilka od pewnej pani z Ostrowi!) oraz chaty z różnych okresów historycznych. Dało się odczuć  duszę tych starych miejsc, która w nich drzemie.

  Zwiedzanie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka  nie było wcale monotonne i nudne, jak to czasem bywa, wiele osób to naprawdę zaciekawiło. Dodatkowo sprzyjała nam aura, pogoda jesienno-letnia, wręcz wymarzona na takie wycieczki.

  Po tej części nadszedł czas na chyba najprzyjemniejszy punkt, a mianowicie - ognisko. Zaledwie godzina wspólnego i radosnego spędzenia czasu przed potężnym ogniem, pieczenia kiełbasek, a jednak tyle radości!

  Po zakończeniu ogniska podziękowaliśmy ślicznie Pani przewodnik i wsiedliśmy do autokaru, niektórzy kupowali jeszcze pamiątki! Prawie że punktualnie o 15:30 wróciliśmy na miejsce zbiórki i szczęśliwi, po świetnie spędzonym dniu, wróciliśmy do naszych domów!

Poniżej, dodatkowo, przedstawiamy galerię zdjęć z owej wycieczki.

 

                         Autor: Kacper Kaczmarczyk, IC

 

 

  

Otrzęsiny

   

  Pierwsze koty za płoty!  W naszej szkole 14 października odbyły się dwie ważne uroczystości: obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz otrzęsiny klas pierwszych. W okolicach godziny 9 powitali nas: przewodniczący Samorządu Szkolnego Arkadiusz Siwek oraz zastępca przewodniczącego- Kamila Kaczmarek. Powiedzieli oni kilka ciepłych słów wszystkim pracownikom szkoły - bo to właśnie przede wszystkim o nich w tym dniu chodziło.

  Następnie został przedstawiony skład Samorządu Uczniowskiego. Nauczycielom zostały wręczone nagrody z rąk Pani Dyrektor Ewy Subdy, która również podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za cały rok ciężkiej pracy. Ta oficjalna część nie trwała długo – już klika minut później z uśmiechami przywitały nas dwie uczennice klasy III C, która wraz z wychowawcą Agnieszką Jakubiak przygotowała całą oprawę tego wyjątkowego dnia - Maja Samsel oraz Wiola Oleksiuk. Rozpoczęły one otrzęsiny wszystkich uczniów klas I!  Ta część imprezy przebiegła pod znakiem zabawy i rozrywki. Wszyscy miło spędzili kilkadziesiąt minut. Odbyło się 7 zaplanowanych konkurencji - brały w nich udział różne osoby, w ostatniej przewodniczący klas. Wyniki prezentowały się następująco:

 I miejsce - klasa IA, drugie - IC, trzecie - IB, czwarte - ID.

  Zwycięzcy (choć tak naprawdę wszyscy nimi byli!) otrzymali z rąk starszych kolegów z klasy IIIC - pyszne ciasto! Całość zaprezentowała się naprawdę świetnie, a uczniowie klas pierwszych oficjalnie wstąpili do naszej szkolnej społeczności.

 

Autorzy: Kacper Kaczmarczyk, Olga Gajewska

Foto: Olga Gajewska

 

 

   

Gimnazjaliści Jedynki z leśnikami sadzili drzewa

 

  Dnia 11 października piętnastoosobowa grupa dziewcząt i chłopców z Gimnazjum Publicznego nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wspólne z pracownikami Nadleśnictwa panem Rafałem Wojtkowskim i panem Mariuszem Orzołem w praktyce realizowali przesłanie Światowego Dnia Drzewa.

  Ideą tego święta jest zainspirowanie młodych ludzi do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących sadzenia i ochrony drzew.

  Partnerem programu są Lasy Państwowe, które udostępniają sadzonki drzew i służą pomocą swoich specjalistów. Ponadto w ramach święta realizowane są programy edukacji ekologicznej.

  Uważamy, że w 100% zrealizowaliśmy cele, jakie przed uczestnikami tej akcji stawiają organizatorzy. Na terenie przyszkolnym powstała aleja jarzębin i głogów, a tuż przy płycie upamiętniającej II Wojnę Światową posadziliśmy kolumnę modrzewi europejskich, łącznie 32 sadzonki. Dopełnieniem naszych piątkowych działań był pobyt w szkółce leśnej w Kalinowie, gdzie pan Lech Kubl - leśniczy miejscowego leśnictwa w bardzo interesujący i przejrzysty sposób przedstawił specyfikę produkcji szkółkarskiej. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał certyfikat „ Umiejętności prawidłowego sadzenia drzewek leśnych” wystawiony przez ostrowskich leśników.

  Kamila Kaczmarek recytowała wiersz Włodzimierza Ścisłowskiego;  oto jego fragment:

„Dzień dobry, drzewa, polskie drzewa!

Już was niejeden wiersz opiewał

Pod lipą siedział Kochanowski

I w poszum liści zmieniał głoski

Dzień dobry, drzewa, polskie drzewa!

Wiosna was szczodrze przyodziewa

I trwajcie tak na naszej ziemi

Na przemian w bieli i zieleni. „

  W imieniu Dyrektora szkoły i uczniów na ręce Nadleśniczego p. Piotra Uścian-Szaciłowskiego składam serdeczne podziękowanie za osobiste zaangażowanie w realizację opisanego przedsięwzięcia. Słowa wdzięczności kierujemy również do wszystkich pracowników Nadleśnictwa, którzy w różnej formie uczestniczyli w tym święcie.

 

              Kamila Kaczmarek, Olga Gajewska- uczennice GP1

 

 

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 

  Nasze gimnazjum działa w programie ,,Samorządy mają głos'', którego celem jest wsparcie szkół w organizacji i przeprowadzeniu demokratycznych wyborów do władz SU. Szkoły biorące w nim udział  otrzymują materiały merytoryczne oraz możliwość korzystania ze strony internetowej, na której znajdziecie aktualności z akcji oraz kandydatów i ich plany na kadencję na rok szkolny 2013/2014.

  Wybory odbędą się 30 września 2013 roku. Dnia 26 września w sali 21 zostanie przeprowadzona debata wyborcza z kandydatami do SU. Pozwoli wam ona dowiedzieć się, jakie wyobrażenie o funkcji samorządu mają poszczególne grupy szkolnej społeczności. Może w niej uczestniczyć każdy uczeń gimnazjum. Przewodniczący klas są zobowiązani do wzięcia udziału w debacie. Na początku nastąpi przedstawienie się kandydatów, a potem słuchacze będą mogli zadawać im pytania.

  Rzetelna i obiektywna komisja wyborcza to fundament demokratycznych wyborów. W jej skład wchodzą: koordynator- P. Małgorzata Deluga oraz uczniowie: Anna Ryszewska, Agata Rusak, Magdalena Szostak i Paulina Ziemczyk. Abyście mogli nas lepiej poznać, krótko się przedstawimy.

Cześć!

 

 

 

 

  Każda z nas jest zaangażowana w akcję ,,Samorządy mają głos''. Lubimy tego typu działania, ponieważ uczymy się demokracji oraz pracy w grupie. Jesteśmy osobami chętnymi do pomocy.  Razem tworzymy komisję wyborów do SU. Liczymy, że swoje zadanie wypełnimy rzetelnie oraz odpowiedzialnie.

Do zobaczenia na wyborach!

  Zachęcamy do przeglądania strony http://www.wybory.ceo.org.pl/wizytowka?id=560. Znajdziecie tam wizytówkę naszej szkoły oraz prezentacje kandydatów do SU.

 

Sprzątanie świata

 

  W piątek 20 września uczniowie naszej szkoły wybrali się na doroczne i tradycyjne już SPRZĄTANIE ŚWIATA. Udaliśmy się do pobliskiego lasu, zaopatrzeni w worki na śmieci i rękawiczki. Wszyscy bardzo czynnie włączyli się w akcję- przez kilkadziesiąt minut spacerowaliśmy po świeżym powietrzu, jednocześnie zbierając napotkane śmieci. Ostatecznie uzbierało się tego całkiem sporo- kilkanaście worków wypełnionych niepotrzebnymi rzeczami. Nauczyciele również bardzo poważnie podeszli do zadania: dokumentowali nasze poczynania i uważnie pilnowali bezpieczeństwa. Takie działania mogą uświadomić młodym ludziom jak ważne jest dbanie o środowisko i nasze miasto. Mamy nadzieję, że z roku na rok coraz więcej osób będzie się angażować w tego typu akcje, a nasza przyroda zostanie ocalona. :)

 

 

   

XIII Marsz Pamięci Polskiego Sybiru

 

  Dnia 6 września 2013 roku odbył się XIII Marz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku. Po raz kolejny grupa uczniów klas II i III z naszej szkoły, pod opieką Pani Beaty Rydzewskiej, wzięła udział w uroczystości.

  Wyruszyliśmy o 7 rano, by oddać hołd Polakom, którzy zostali wywiezieni na Syberię do niewoli. Wraz z nami autokarem podróżowali ci, którzy byli świadkami tych okrutnych wydarzeń oraz młodzież z ostrołęckiego gimnazjum. W czasie rozmów,  dowiedzieliśmy się od Sybiraków o codzienności życia w rosyjskiej Tajdze i na Syberii, o okrucieństwie i bezwzględności oprawców.

  W Białymstoku w marszu wzięło udział ok. 6 - 7 tysięcy osób, a wśród nich: działacze związku Sybiraków, poczty sztandarowe, harcerze, przedstawiciele szkół, władze państwowe i samorządowe. Tegoroczny marsz upamiętnił także rocznice: 150. wybuchu powstania styczniowego, 85. powstania związków Sybiraków, 70. bitwy pod Lenino oraz 25 lat od reaktywowania związku Sybiraków.

  Po części oficjalnej zwiedziliśmy Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, a następnie udaliśmy się na Górę Krzyży w Świętej Wodzie. Tam skosztowaliśmy wody cudownego źródła, które wiele razy uzdrowiło ludzi.

  Wieczorem wróciliśmy do Ostrowi.

  Ten wyjazd na długo pozostanie w naszej pamięci. Była to dla nas wspaniała lekcja historii.